VNFKD

Meer aandacht voor ondervoeding van ouderen

Nieuws

Op 31 maart 2022 is het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen (POO) opgericht. POO is een initiatief van het Kenniscentrum Ondervoeding. De ruim 20 partners dragen vanuit de eigen rol en expertise bij aan de bewustwording, vroege herkenning (van risicofactoren voor) en een tijdige, optimale behandeling van ondervoeding.  Zo’n 35% van de ouderen die thuiszorg ontvangt, is namelijk ondervoed. Zij krijgen dus te weinig voedingsstoffen binnen en hebben weinig energie. Daarmee komt ondervoeding op latere leeftijd vaker voor dan je wellicht denkt.

Activiteiten van PPO

De partners van het POO zijn beroeps- en bracheorganisaties in het medische en sociale domein, patiënten- en ouderenorganisaties en kennispartners. Iedere partner levert binnen de mogelijkheden een onderling afgestemde bijdrage aan een onderdeel van en/of een van de stappen van aanpak van ondervoeding bij ouderen. Dit vraagt om samenhang, sturing en coördinatie vanuit het POO. Activiteiten van het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen om de doelstellingen te bereiken zijn:

  • (Blijvend) agenderen van het thema ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen bij organisaties in het publieke, sociale en medische domein.
  • Signaleren, uitwisseling en afstemming van kennis, ervaring en actuele ontwikkelingen en vertalen naar concrete activiteiten.
  • Initiëren en/of coördineren van activiteiten in zowel de eigen organisatie als gezamenlijk met andere organisaties.
  • Actieve bijdrage leveren aan de verspreiding, invoering en borging van de aanpak van ondervoeding gericht op de eigen achterban en in samenwerkingsverbanden in het medische, sociale en publieke domein.
  • Voorstellen doen voor agendasetting over de aanpak van ondervoeding bij landelijke partijen.
  • Zorgen voor korte lijnen tussen wetenschap en praktijk.

Het Kenniscentrum Ondervoeding ziet de oprichting van en samenwerking met het POO als een belangrijke ontwikkeling om geformuleerde ambities in de  landelijke gezondheidsbeleid en Dialoognota Ouder worden 2020-2040, gericht op ouderen en hun naasten, te realiseren.

Bewustwordingsactie GOED GEVOED OUDER WORDEN

Het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen en het Kenniscentrum Ondervoeding hebben bewustwording van ondervoeding als belangrijke ambitie. Ze willen dat in 2040 50% van de thuiswonende ouderen weet wat ondervoeding is, dat ondervoeding een risico is voor de afname van vitaliteit, invloed heeft op zelfstandig functioneren en participatie, risico’s kennen, bij zichzelf en naasten een verhoogd risico signaleren en weten hoe te handelen bij een verhoogd risico.

POO sart daarom de gezamenlijke Bewustwordingsactie GOED GEVOED OUDER WORDEN voor ouderen, hun naasten en professionals in zorg en welzijn.

Website goedgevoedouderworden

Centrale rol in de bewustwordingscampagne is weggelegd voor de publiekswebsite www.goedgevoedouderworden.nl. Daarop is heel veel informatie te vinden over het signaleren en behandelen van ondervoeding. Het doel is ondervoeding in de thuissituatie terug te dringen. De website bevat een test en geeft veel praktisch adviezen en recepten. Ook is er een overzicht van voorzieningen te vinden zoals maaltijdservices, kookclubs en sportverenigingen.

,
Cookies op VNFKD
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy-statement.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeur
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statische
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Verander opties