VNFKD

Duurzame toekomst in de melkindustrie

Nieuws

Boeren kunnen het niet alleen

Een van de sleutels tot het bestrijden van de klimaatverandering ligt in het verminderen van de milieu-impact van de landbouw. De wereld heeft duurzamere voedselsystemen nodig. Het huidige model loopt tegen grenzen aan, maar boeren kunnen de verandering niet alleen maken. Door boeren te ondersteunen met innovatieve hulpmiddelen, op de natuur gebaseerde oplossingen en duurzamere praktijken, kunnen bedrijven in de zuivelsector helpen de broeikasgasemissies van landbouwbedrijven te verminderen. Danone en FrieslandCampina hebben dit opgepakt. Ze werken samen met boeren en partners aan een overgang naar regeneratieve landbouwpraktijken die de bodemgezondheid verbeteren, die helpen meer koolstof in de bodem vast te leggen en die een positieve impact hebben op de biodiversiteit.

Vebetering ecologische voetafdruk

Er is nu een CO2-reductie gerealiseerd door melkveehouders van FrieslandCampina die duurzame landbouwpraktijken en groene-energieprojecten implementeerden. Enkele voorbeelden van de genomen maatregelen zijn:

  • Meer eiwit geoogst van hun eigen landbouwgrond, waardoor de impact van het inkopen van voer van ver weg nog verder wordt verminderd;
  • Optimaliseren van het rantsoen van de koe: het handhaven van een uitgebalanceerd voedzaam rantsoen dat de gezondheid en het welzijn van de dieren ondersteunt en tegelijkertijd de enterische methaanuitstoot vermindert;
  • Energiemaatregelen: opwekking van groene stroom door gebruik van zonnepanelen, windmolens en mestvergisters; het vermijden van fossiele brandstoffen door biobased diesel en/of het verminderen van het energieverbruik (bijvoorbeeld door het terugwinnen van warmte uit melkkoeling). Daarnaast wekken de mestvergisters niet alleen duurzame elektriciteit op, maar dragen ze ook bij aan de vermindering van de methaanemissie door mestopslag. De groene stroom van de leden wordt ingezet voor de productielocaties van FrieslandCampina.

Broeikasgasemissies met meer dan 17% verminderd

In totaal is er nu tijdens de samenwerking een reductie van 17,6% gerealiseerd in de uitstoot van broeikasgassen bij productie van zuivelingrediënten die FrieslandCampina aan Danone levert. Vanwege het succes van het project wordt de samenwerking met nog eens 3 jaar verlengd. Het doel is om in de loop van de meerjarige samenwerking ongeveer 25% broeikasgasemissiereductie te bereiken en regeneratieve landbouwpraktijken verder op te schalen en te versnellen.

 Bekijk https://www.youtube.com/watch?v=9hNM6VpJGkY

,
Cookies op VNFKD
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy-statement.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeur
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statische
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Verander opties