Controle NVWA & COKZ

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en/of het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) houden toezicht op bedrijven, die de producten voor bijzondere voeding in Nederland op de markt brengen. Het toezicht betreft onder andere controles op claims op de verpakkingen, de juiste etikettering van de producten, productiewijze en voedselveiligheidsaspecten. De NVWA richt zich hierbij alleen op de producten voor de Nederlandse markt, terwijl het COKZ daarnaast ook een aanvullende taak heeft in het kader van export en het afgeven van exportcertificaten.

De NVWA verstrekt veel informatie op hun website over de regelgeving bij voeding en dus ook voor producten voor bijzondere voeding. Zo maakt de NVWA gebruik van infobladen om de desbetreffende regelgeving nader toe te lichten.

Enkele relevante infobladen:

- Infoblad Dieetvoeding voor medisch gebruik.
  Met bijlage: Beoordelingskader Dieetvoeding voor medisch gebruik.

- Infoblad Etikettering en claims op zuigelingenvoeding.