Samenstelling

De essentiële samenstelling van standaard zuigelingenvoeding/baby- en kindervoeding moet aan de voedingsbehoeften van in goede gezondheid verkerende baby of peuter voldoen. Er geldt strenge wetgeving rondom deze categorieën. Deze wetgeving is geregeld in het warenwetbesluit producten voor bijzondere voeding. Dit besluit legt de basis voor de regelgeving over zuigelingenvoeding en is gebaseerd op Europese regelgeving.

Zuigelingenvoeding

Zuigelingenvoeding (volledige zuigelingenvoeding en opvolgmelk) valt dus onder de producten voor bijzondere voeding waarbij specifieke regels voor deze producten apart zijn geregeld in de warenwetregeling zuigelingenvoeding. Ook deze specifieke regels zijn gebaseerd op Europese regelgeving. De wetgeving maakt onderscheid in volledige zuigelingenvoeding (0-6 maanden) en opvolgmelk (6-12 maanden).

Baby- en kindervoeding

Alle baby- en kindervoeding voor kinderen van 4 maanden tot 3 jaar die in Nederland wordt verkocht, moet voldoen aan de warenwetregeling babyvoeding. Deze regelgeving is gebaseerd op de Europese regelgeving en stelt strikte eisen aan de samenstelling. Ook worden eisen gesteld aan voedingswaarde en veiligheid. Deze zeer specifieke eisen zijn opgesteld door een internationaal comité van kinderartsen en voedingsdeskundigen.