Zuigelingenvoeding 0 - 6 maanden

Borstvoeding is de beste voeding voor pasgeboren baby's. Moedermelk bevat alle voedingsstoffen die een zuigeling nodig heeft en het biedt bescherming tegen ziektes en infecties. De leden van de VNFKD onderschrijven de voordelen van borstvoeding. Mochten door omstandigheden moeders hun kind geen borstvoeding kunnen of willen geven dan is zuigelingenvoeding in de eerste 6 maanden het enige juiste alternatief.

Uitgebreide informatie over de diverse flesvoedingen is via onze leden (de fabrikanten) verkrijgbaar.

Specifieke en algemene informatie over zuigelingenvoeding (regelgeving en kwaliteitseisen) vindt u op onze website.