Samenstelling Producten voor gewichtsbeheersing

 

Samenstellingseisen Maaltijdvervangers/LCD/VLCD

Voor Producten voor gewichtsbeheersing, zoals maaltijdvervangers, LCD's en VLCD's zijn er specifieke eisen gesteld aan de samenstelling en de etikettering. Deze producten vallen allemaal onder de EU-regelgeving voor Producten voor bijzondere voeding. Daarnaast zijn er op EU-niveau specifieke regels voor maaltijdvervangers en LCD's bepaald. Deze EU-regelgeving is in Nederland omgezet in het Warenwetbesluit Producten voor Bijzondere voeding en de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten.

VLCD's vallen niet onder de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten en zijn nog niet op Europees niveau geregeld. Wel is er naast de van toepassing zijnde regels voor Producten voor bijzondere voeding, specifieke Nederlandse regelgeving voor VLCD's van kracht. Dit is opgenomen in de Toestemmingsregeling Producten voor gewichtsbeheersing (Warenwet).

Wat zijn maaltijdvervangers/LCD's/VLCD's?

Maaltijdvervangers vervangen in deze een gerecht door een maaltijd van lage(re) calorische waarde, waarmee gewichtsverlies door beperkte energie-inname wordt beoogd. De inname per maaltijd ligt tussen de 200 en 400 kcal.

LCD's (Low Calorie Diets): producten, die bestemd zijn voor het verminderen of beheersen van het lichaamsgewicht en welke de totale dagvoeding vervangen. De dagelijkse inname ligt tussen de 800 en 1200 kcal.

VLCD's (Very Low Calorie Diets): producten, die bestemd zijn voor het verminderen of beheersen van het lichaamsgewicht en welke de totale dagvoeding vervangen. De dagelijkse inname is minder dan 800 kcal.